AJB-bokaal

De strijd om de Hijker beker – de Aannemersbedrijf Jonkers Bokaal – voltrekt zich op maandag 11 februari. Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. De paring geschiedt door loting. De speler met de hoogste rating krijgt 5 minuten plus 5 seconden per zet, de speler met de laagste rating 10 minuten plus 10 seconden. In geval van remise gaat de speler met de laagste rating door naaar de volgende ronde.
We rekenen met de rating per 1 juli 2012: zie de lijst.
Na de eerste ronde moeten er 16 (of bij zeer slechte opkomst, 8 ) spelers over zijn. In de eerste ronde speelt iedereen; alleen bij een oneven aantal wordt één speler vrijgeloot, die gaat automatisch naar de tweede ronde. In de eerste plaats gaan alle winnaars en winnende remise-spelers naar de tweede ronde. Vervolgens de verliezende remise-spelers; als er dat te veel zijn, wordt er onder hen geloot. Zijn er dan nog te weinig, dan wordt er geloot onder de verliezers.