Contact

Welkom bij damclub Hijken DTC !

Wim Koopman, voorzitter
Henk Kalk, secretaris
Rik Smit, penningmeester

Deze website:
Herm Jan Brascamp hj
Hilko Koning hko
Henk Kalk hk
Roel Boomstra rb
Wouter Sipma ws
Martin Dolfing md
Aleksej Domtsjev ad
Kor de Groot kdg

Thuishaven:
De Dorpshoeve,  Westeinde 6,  9415PJ Hijken,  0593-523141