Contact

Welkom bij damclub Hijken DTC !

Bestuur:
Wim Koopman, voorzitter
Henk Kalk, secretaris
Rik Smit, penningmeester

Deze website:
Herm-Jan Brascamp
Hilko Koning

Clubhuis:
De Dorpshoeve,
Westeinde 6,
9415 PJ Hijken,
0593-523141