Wat is de waarde van twee witte dammen versus vijf zwarte stukken “achter” de lange lijn?

Hilko Koning

12-10-2013

 
Ooit, in een nog niet zo heel grijs verleden, opperde Herm Jan de in de titel genoemde vraagstelling. Enkele voorbeelden werden mij getoond. Mijn centrale cockpit laat mij echter volledig in de steek en derhalve kan ik daar niets meer van reproduceren. Het blijft, in mijn optiek, een intrigerend gegeven en daarom heb ik Kingsrow met enkele stellingen laten stoeien. Het onderstaande moet beschouwd worden als inleidende schermutselingen en algemene principes (want wie ben ik) worden niet getoond. Natuurlijk de praktische waarde van een dergelijk vraagstuk mag dan niet groot zijn maar ik weiger het te rangschikken onder curiosa.

diagram 1
w.a.z. Winst!  z.a.z. Remise!

diagram 2
w.a.z. Remise! 

 

 

 

 

 

Ter inleiding: Bekend wordt verondersteld dat Kingsrow beschikt over een WLD (win, loss, draw) eindspel database van 8 stukken (én een 9-stukken subset database van 5 tegen 4 schijven) van maar liefst 407 Gb. De creatie van deze database kostte Ed Gilbert 5,5 jaar (zijn computer dan).

In diagram 1 voert Kingsrow de witte dammen (o.a.) als volgt naar winst:
1.47-33 2-8 2. 46-10 8-12 3. 33-38 6-11 4. 38-33 11-16 5. 33-38 3-8 6. 10-14 12-17 7. 38-42 16-21 8. 14-46 21-26 9. 46-10 8-13 10. 42-38 26-31 11. 38-32 1-7 12. 10-14 13-18 13. 14-19 18-22 14. 19-14 7-12 15. 32-19 22-27 16. 14-10 17-22 17. 19-46 12-18 18. 46-19
en wit wint

 

In diagram 2 is het remise bijvoorbeeld:
1.46-41 1-7 2. 41-46 3-9 3. 46-41 2-8 4. 41-46 8-13 5. 46-41 13-18 6. 41-46 7-11 7. 46-41 9-13 8. 41-46 11-16 9. 46-41 18-22 10. 41-46 4-9 11. 46-41 13-18 12. 41-46 9-13 13. 46-41 22-27 14. 41-46 13-19 15. 46×14 18-23

Stand na 14. 41-46

(Deze stelling komt ook op het bord in diagram 1 met zwart aan zet)

Het witte spel is in dit laatste geval voor het humane cerebrum wellicht merkwaardig maar dat heeft een programma technische achtergrond. De WLD database weet de exacte waarde van maximaal 8 stukken en in het geval van winst of verlies kan de ook in Kingsrow aanwezige zogenaamde MTC (“move to conversion”) database eventueel uitsluitsel geven over de volgende te spelen zet. In diagram 2 weet Kingsrow dat behoudens 47-41 en 46-10 alle damzetten van wit remise zijn, vandaar onder anderen het gewapper met de dam.
Tot slot nog vier diagrammen, uitgaande van diagram 2, waarin respectievelijk schijf 1 tot en met schijf 4 op verschillende velden (op of “achter” de lijn 4-31) wordt geplaatst. De rode velden zijn dan steeds taboe voor zwart op straffe van verlies met wit aan zet. Een zwarte schijf op een niet rood veld, binnen voornoemd gebied, geeft met wit aan zet remise.

Taboe velden voor schijf 1

Taboe velden voor schijf 2


 

Taboe velden voor schijf 3

Taboe velden voor schijf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik spreek de hoop uit dat het laatste woord over deze materie nog niet gevallen is.

1 Response to Wat is de waarde van twee witte dammen versus vijf zwarte stukken “achter” de lange lijn?

 1. hilko koning says:

  “De praktische waarde mag dan niet groot zijn….”
  Wat te denken van:
  R. Clerc – N. Samb
  (Kennisstadtoernooi Delft 2002)
  Gespeeld werd 23-46? remise.
  12-08 en 23X01 wint. (NB de 76e zet!!)

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.