Meulenaere-Boomstra

 Na 01…23-29? volgt 02.28-23! 19×26 03.30×10 15×04 04.36-31 26×37 05.48-42 37×48 06.39-34 48×30 07.25×01!