Eerste ronde

Henk Kamminga – Aleksej Domtsjev 0-2
Aleksej speelde 31. … 15-20! Na 48-42 4-10  42-38 10-15 ziet het er zeer somber uit voor wit. Dus:
32. 27-22 18×38  33. 47-41 38×47  34. 33-28 47×24
35. 28-23 19×28  36. 30×6
. Maar:
36. … 7-11  37. 6×17 20-24 en de beide vleugels van wit staan hopeloos.
Hij versnelde zijn eigen einde nog met 38. 17-12 16-21.

Arie van Diggele -Herm Jan Brascamp 1-1
Na 29. 40-34 kon HJ het natuurlijk niet laten:
29. … 16-21  30. 27×16 18-22  31. 28×17 12×21  32. 16×27 26-31
33. 37×26 24-30  34. 25×24 19×37.
Zie het tweede diagram. Was dit goed?
35. 38-33 13-18  36. 42-38 9-13  37. 48-43. Pas op dit moment zag HJ, dat het geplande 37. … 3-9  38. 43-39 18-22  39. 27×18 13×22 zou verliezen door
40. 36-31! 37-41  41. 31-27. Dus maar 37. … 14-19  38. 43-39 19-23  39. 45-40!
Wit stelt 38-32 uit. 39. … 8-12  40. 40-34 6-11  41. 34-30.
Het is inmiddels wat laat geworden voor 38-32.
Zie het derde diagram: wit “dreigt” met 27-22, 38-32, 30-24 en op 10-14 komt 33-29.
41. … 10-15  42. 39-34 3-8  43. 27-21?!
Bij vergissing gespeeld, maar: een rechtstreekse weg naar remise.
43. … 23-28  44. 33×22 18×16  45. 30-24 11-17  46. 34-29 17-21  47. 26×17 12×21  48. 36-31 37×26  49. 38-33 en remise na nog wat gestribbel.