Technisch verslag MTB Open

Ronde 1

In deze ronde weinig verrassingen; vanwege een geleide loting speelde was er op alle borden een redelijk krachtsverschil en de toppers verspeelden geen punten. Het meest opmerkelijk was de overwinning van de jonge Mitchel Mensinga (1037) op Jan van Dijk (1326).

Diagram 1                    Diagram 2                    Diagram 3

Jean-Marc Ndjofang – Meint de Vries. Zie diagram 1. […]

Henk Kamminga – Aleksej Domtsjev. Zie diagram 2. […] Zie diagram 3. […]

Diagram 4                    Diagram 5                    Diagram 6

Martijn Vissers – Eric Eikenaar. Zie diagram 4. Een wat luchtiger fragment. Zwart staat al slecht; het beste lijkt 17-22, in de partij was het na 34. … 6-11? was het meteen verloren: 35. 43-38! Op elke zwarte zet volgt nu een kleine combinatie of combinatieve forcing: op 3-8 of 4-9 simpel 27-22 en 38-32; na 3-9 of 4-10 de bomzet met 34-29 en 27-21; op 17-22 volgt 49-43!, 22×31, 36×27 en het broodnodige 11-17 kan niet vanwege weer 34-29 en 27-21; de fraaiste wending komt na 15-20: 34-29, 23×43, 27-21, 16×27, 32×14, 20×9, 36-31!, 43×32, 31-27, 32×21, 26×6 met winst. Zwart deed nog 35. … 24-29 36. 33×22 17×37 maar zag toen het hopeloze van de zaak in en gaf op. Wit wint namelijk meteen nog een schijf met 39-33.

Ronde 2

In deze ronde kwam er al meer tekening in de strijd; onder anderen bleven Aleksej Domtsjev en Tjalling Goedemoed tegen respectievelijk Michel Koop en Paul Teer op remise steken.

Marinus Morsink – Thijs Verboon. Zie diagram 5. […]

Bert Deneef – Bert Woolschot. De met zwart spelende Bert haalde een verrassende openingscombinatie uit na de zetten 1. 32-28 16-21 2. 31-16 11-16 3. 37-32 7-11 4. 41-37 19-23 5. 28×19 14×23 6. 37-31 1-7 7. 31-27 10-14?! 8. 35-30?! 20-25 9. 33-29 13-19 10. 39-33 9-13(!) Goed geanticipeerd door zwart. Zie diagram 6. 11. 44-39? 23-28! 12. 32×23 (na 33×22 volgt iets soortgelijks) 19×28 13. 33×22 17×28 14. 26×17 12×32 15. 38×27 18-22! 16. 27×20 15×24 met 2 schijven winst.

Diagram 7                    Diagram 8                    Diagram 9

Wouter Sipma – Derk Kleinrensink. Wouter Sipma mocht na een erg interessante partij uiteindelijk enigszins fortuinlijk zijn tweede overwinning aantekenen. Zie diagram 7. De stand is remise, maar zwart is er nog niet. Logisch lijkt 11-17 om na damhalen met 31 er langs te glippen, maar dat verliest juist: 11-17, 8-3, 31-36, 3×21, 36-41, 28-23!, 19×28, 42-37, 41×32, 21×38, 14-19, 38-15+ zoals het standaardeindspel. Partij: 58. … 14-20 59. 28-22 11-16 60. 22-17 31-36? Een cadeautje; remise was bijvoorbeeld 19-24 (na damhalen gaat 31 naar 41), 17-12, 16-21 enz. de schijf staat op 36 passiever en wordt een combinatieobject: 61. 42-37 19-23 62. 8-2! (dreigt 37-31, 17-11) 16-21 63. 27×16 23-28 64. 2-16 en opgegeven.

Ronde 3

Na deze ronde waren er nog vier spelers met een 100 procent-score: Ndjofang, Linssen, Sipma en Sekongo. Linssen versloeg Boonstra op tactische wijze, Sipma won in het eindspel van Woolschot (weer met enig fortuin) en Sekongo versloeg Koopman.

Jean-Marc Ndjofang – Andrew Tjon a Ong. Ndjofang moest hard werken voor zijn derde overwinning. Zie diagram 8. […]

Herm Jan Brascamp – Hans de Vast. Zie diagram 9. In de partij speelde wit 46. 27-21 en won uiteindelijk na een fout van zwart. Aleksej Domtsjev vertelde na de partij dat er een bekende stand op het bord staat na 46. 39-33! Als zwart dan namelijk het logische 46. .. 23-29? speelt, dan wint wit volgens de combinatie die voor het eerst uitgehaald werd in Dibman-Skliarow, Kislovodsk 1981 (daarna nog driemaal en één keer gemist): 47. 28-23! 19×48 48. 30×8! 12×3 49. 27-21 16×27 50. 32×34 48×30 51. 35×24+. De waarde van de stand na 46. 39-33 is toch remise: 46. … 16-21 (15-20, 27-21! is wel verloren) 47. 27×16 23-29 48. 32-27 (43-39, 18-23) 18-23 49. 27-22 23×32 50. 22×11 32-37 en nu bijvoorbeeld 51. 33-28 37-41 52. 11-6 13-18! 53. 28-22 18×27 54. 6-1 12-17! 55. 1×45 17-21 56. 26×17 14-20 57. 25×23 41-47 58. 30×19 47×26 (over 19) en zwart haalt met 27 een tweede dam met remise.

Diagram 10                  Diagram 11                  Diagram 12

Jan van der Star – Gert Bosker. Zie diagram 10. Bosker bracht hier met 26. … 14-20! een verscholen dreiging in de stand die voor Van der Star niet werd opgemerkt: 27. 49-44? 17-21 28. 26×28 18-23 29. 29×9 20×27 30. 31×22 8-13 31. 9×18 12×41 32. 42-37 41×32 en zwart wist later de schijfvoorsprong in winst om te zetten.

Rein van der Wal – Zainal Palmans. De organisator van het toernooi speelde met zwart een sterke partij en wist zijn puntentotaal op 5 te brengen. Zie diagram 11. […]

Tjalling Goedemoed – Jitse Slump. Ook Goedemoed stond na deze ronde op 5 punten; ook hij won op overtuigende wijze. Zie diagram 12. […]

Ronde 4

Ndjofang neemt nu alleen de koppositie in door van Sipma te winnen, terwijl Linssen en Sekongo remiseren. Er ontstaat een achtervolgende groep van 7 man die op 1 punt van Ndjofang staat, dus de spanning bleef.

Diagram 13                 Diagram 14                   Diagram 15

Alex van Prinsenbeek – Derk Kleinrensink. Zie diagram 13. In deze stand speelde Van Prinsenbeek 37. 30-25(?) en bleef na 24-29×29, 40-34×44 goed klassiek houden en won later in het eindspel (na enkele fouten van zwart). Echter is er in diagramstand een fraaie verborgen combinatieve forcing aanwezig! 37. 48-43! en zwart moet een schijf geven met 26-31, waarna hij geen compensatie heeft. 20-25 zou natuurlijk falen op 28-22, maar de echte clou volgt na 37. … 24-29 38. 33×24 20×29 39. 38-33! 29×49 40. 30-24! 19×30 41. 28×10 15×4 42. 35×24! 49×19 43. 27-22 17×28 44. 32×3 21-27 45. 3-9+.

Michel Stempher – Michel Koop. Zie diagram 14. Het hoogtepunt van de ronde. […]

Wouter Sipma – Jean-Marc Ndjofang. Nadat wit zijn goede stand had kwijtgeraakt, bleef hij in de tijdnoodfase op de winst spelen, maar was onnauwkeurig en kwam in een naar eindspel terecht. Zie diagram 15. […]

Ronde 5

Ndjofang verspeelt zijn eerste punt door een bloedeloze remise tegen collegagrootmeester Domtsjev. Goedemoed kwam langszij door met sterk aanvalsspel Sekongo te verslaan. Maar eerst één van de leukste eindspelletjes van het toernooi.

Diagram 16                  Diagram 17                   Diagram 18

Harrie Hoonhorst – Jaap Huizinga. Zie diagram 16. De eindspelkenner Huizinga laat zich hier zelf nog beetnemen: 58. … 13-19? Remise was nog 26-31, 24-20 en dan is er zelfs keuze uit 9-14, 13-18 of 13-19; ook kon meteen het enigszins afzichtelijke doch doeltreffende 13-18, 4×27, 36-41 met remise. Nu wint het allemaal precies: 59. 24×13! 9×18 60. 4×22! (de enige) 26-31 61. 22-4! en opgegeven. 60. … 36-41 verliest op een andere manier: 61. 22-6! en wit wint ook.

Rein van der Wal – Gert Bosker. Zie diagram 17. Zwart aan zet heeft een aantal leuke mogelijkheden. Het sterkst is 37. … 24-30! 38. 35×24 20×40 39. 45×34 25-30! 40. 34×25 2-7! Dit fraaie offer legt het logge witte blok totaal aan banden. Hij kan nog 41. 22-17 12×21 42. 27-22 (28-22 15-20+) 7-11 43. 25-20 15×24 44. 33-29 23×34 45. 22-17 11×33 46. 38×20 enz. proberen, maar dat eindspel met twee schijven achter moet verliezen. In de partij speelde zwart het eveneens sterke 37. … 12-17 38. 22×11 16×7 39. 35-30 (na 27-22 de bomzet met 24-30, waarna zwart geen dam kan halen) 24×35 40. 33-29? Wit denkt een dam te forceren maar wordt verrassend beetgenomen: 40. … 26-31 41. 29×9 31×33 42. 38×29 20-24! 43. 29×20 25×3 en zwart won. De reden dat de 37e (partij)zet niet de sterkste was komt doordat wit nog 40. 27-22 had kunnen spelen, waarna 33-29 wél dreigt. Zwart kan dan nog wel naar een kansrijk eindspel via 40. … 35-40 41. 33-29 13-18?! 42. 22×24 40-44 43. 28×19 44-49 met het schitterende computeridee 44. 19-13(?) 49-35! 45. 24-19 26-31! 46. 37×26 35-30!! Een tegenvaller is echter dat de schijf voorsprong na 47. 13-8 30×14(!) 48. 8-3 14-9 49. 3×14 20×9 50. 29-24 niet genoeg zal zijn voor de winst. Wél kan je in plaats van de damvangst het eindspel met een schijf meer verder spelen met 48. … 14-28! waarna 28-33 meteen een dreiging is. Na 43. … 44-49 kan wit ook kiezen om de zwarte dam af te vangen middels 45-40, 19-14 en 29-23 met een schijf minder voor wit maar mét een dam in het verschiet, hoewel dat óók kansrijk blijft voor zwart.

Ronde 6

In de top veel remises; Andrew Tjon a Ong profiteert door te winnen van Maarten Linssen en zich bij Ndjofang en Goedemoed aan kop van de ranglijst te voegen. Maar eerst de lokzet in een Huizums onderonsje die uit de hele zaal bekijks trok.

Hans van Dijk – Rein van der Wal. Zie diagram 18. De fotograaf (én steeds sterker wordende speler) die bij allerhande toernooien met camera aanwezig is maakte na 13. 30-25?! een foto van de stand in de hoop er later een mooi verhaal bij te kunnen vertellen. Dat gebeurde! 13. … 18-22? (zwart trapt erin) 14. 25×14 24-29 15. 33×24 22×44 16. 24-20! 15×24 17. 14-9! 3×14 18. 43-39 44×33 19. 38×29 en zwart gaf op.

Diagram 19                  Diagram 20                  Diagram 21

Maarten Linssen – Andrew Tjon a Ong. Zie diagram 19. […]

Ronde 7

Ndjofang loopt in de voorlaatste ronde een punt uit (+5) door Jan van Dijk in de aanval te overrompelen; doordat hij ook de hoogste tegenstanderrating heeft kan de titel hem bijna niet meer ontgaan. Koop (vs Linssen), Domchev (vs Sekongo) en Sipma (vs Bosker) sluiten zich aan bij de achtervolgende groep (+4) terwijl Goedemoed en Tjon a Ong daar in een onderlinge partij hun plaats consolideren.

Jitse Slump – Hans van Dijk. Zie diagram 20. Een fragmentje van één van de vele talentvolle jeugdspelers die meespeelden. Zwart dacht met 42. … 6-11? ongetwijfeld 33-29 af te dwingen. Er volgde echter een fraaie ’impossible move’: 43. 37-32! Nu moet zwart het zetje ook maar nemen dat hij zo graag wilde uithalen… 43. … 13-19 44. 24×22 17×30 45. 32-28! 23×21 46. 26×6 en zwart gaf op.

Maarten Linssen – Michel Koop. Koop verraste vriend en vijand door na Stempher ook de sterke Linssen aan zijn zegekar te binden. Hij deed dat door een explosieve stand (zie diagram 21) op het punt van ontploffen te zetten door […]

Diagram 22                  Diagram 23                  Diagram 24

Gert Bosker – Wouter Sipma. Zie diagram 22. Zwart heeft een imponerende flank-centrumaanval maar ook een achilleshiel in de schijven 14, 15 en 20. In de partij vond zwart een manier om ze toch te gebruiken: 43. … 27-32! 44. 37-31 Logisch, want anders maakt zwart graag gebruik van de ruimte die anders op die vleugel ontstaat. 44. … 12-18 45. 40-34(!). De hoop van zwart was gevestigd op 45. 40-35(?) 13-19! 46. 44-40 19-24! 47. 31-26 (40-34 was uitgeschakeld vanwege 24-30, 32-37, 18-23 en 20×47) 32-37 48. 36-31? (aangewezen is 43-38 met een chaotisch eindspel na 28-32, 38×27, 22×31, 36×27, 17-22 [37-41/42 33-28(!!)] enz.) 28-32! 49. 31×42 22-27! en wit moet met een schijf meer opgeven! 45. … 13-19 46. 31-26. Op 46. 44-40 was wederom 46. … 19-24 gevolgd, zodat 40-35 weer verhinderd is en na 47. 31-26 komt dan sterk 47. … 24-30! met de dreiging 30-35 terwijl 40-35 nog steeds uitgeschakeld is; verder biedt 43-38 ook geen verweer na 32×43, 39×48, 28×39, 34×43, 30-34+. 46. … 32-37(!) (na 19-24 volgt de fraaie remisewending 36-31!, 24-30, 29-24!!, 20×29, 25×21=) 47. 43-38 (36-31?? 37-41!+ vanwege de meerslag na 31-27) 28-32 48. 38×27 22×31 49. 36×27 19-24 (er dreigde 27-22 en na 17-22 kon 44-40, 29-24, 39-33, 34×12 en daarna loopt 26 eerst, zodat wit twee dammen haalt) 50. 27-21 17-22 51. 33-28 22×33 52. 29×38 37-41 53. 38-33(!) 24-30(!) 54. 21-16 41-47 55. 34-29 30-35 56. 39-34(?) (meteen 33-28 had gemoeten) 56. … 47-42(?) (18-23 had wel dégelijk tot een veel beter eindspel geleid; wit haalt namelijk niet zomaar 2 dammen) 57. 33-28 47×24 58. 16-11 24-2 59. 11-6 20-24 60. 34-30 14-19 61. 44-40?? (na 26-21 kan zwart niet winnen) 35×44 62. 25-20 24×35 63. 6-1 15×24 64. 1×49 35-40 65. 49×35 24-30 en wit gaf op.

Leopold Sekongo – Aleksej Domtsjev. Zie diagram 23. […]
Jean-Marc Ndjofang – Jan van Dijk. Zie diagram 24. […]

Ronde 8

Zoals verwacht eindigde de partij tussen Ndjofang en Koop in een snelle remise waarmee Ndjofang zijn koppositie op tegenstanderrating zou consolideren, mocht hij met iemand gelijk eindigen. Zodoende is Ndjofang dus de opvolger van Roel Boomstra geworden als winnaar van het MTB Open! Niettemin won niemand van de achtervolgers en bleef dus praktisch alles (op enkele tegenstanderratings na) zoals het was. Verder was het aan het spelniveau duidelijk te merken dat het de laatste ronde was; er werd heel wat afgeblunderd, op elk niveau. Voor sommigen scheen het ook met het terrasdammen van de avond ervoor te maken te hebben…

Diagram 25                 Diagram 26

Christiaan Groote – Alexander Slot. Christiaan Groote was een positieve uitzondering. Zie diagram 25. Na het zojuist gespeelde 13. … 1-7? volgde een originele dam: 14. 32-27! 21×32 15. 41-36 32×41 16. 33-29 23×32 17. 29-24 20×29(?) Beter is 17. … 19×30 18. 35×24 20×29 19. 34×1 14-20 en nu bijvoorbeeld 20. 40-35 20-24 21. 1-40 32-37 22. 42×31 41-46 23. 40-44 met een interessant middenspel. 18. 34×1 32-37(?) Na 18. … 19-24 19. 39-33(!) 32-37 20. 42×31 41-46 21. 40-34 14-19 is de stand niet duidelijk. 19. 42×31 41-46 20. 43-38(!) 19-23 21. 1×34 46-19 22. 38-32? De dam afnemen met 47-41, 38-32 scheelt een schijf en wint natuurlijk. 22. … 19×26 23. 48-42 26×48 24. 34-25 48×34 25. 25×48 Deze stand (dam voor 2 schijven) zou nog steeds moeten winnen maar de partij eindigde uiteindelijk in remise.

Aleksej Domtsjev – Andrew Tjon a Ong. Domtsjev eindigde uiteindelijk vierde, maar had in de laatste ronde goede kansen om nog 2 plaatsen te klimmen (zie diagram 26). […]

Wat nog rest is dat ik hierbij de organisatie van harte wil bedanken voor een mooi toernooi waar ik volgend jaar alweer naar uitkijk! De organisatie was in orde en de sfeer alsmede het deelnemersveld waren evenzo goed.

Verder heb ik voor mijn eigen gemak een database met de gespeelde partijen van dit toernooi in TurboDambase gemaakt (echter niet met aangepaste namen); als mensen daarin geïnteresseerd zijn kunnen ze mij mailen op sipmawt@home.nl