Jelle – Amber

Amber liep er achter. Ze dacht: na 38-33 komt er wel een grote klap, maar dat is juist goed voor mij! Jelle bekeek het nog slimmer. Klik op het pijltje > .