Goed seizoen Hijker teams

De oogst van de laatste ronde in Hijken leek wat schamel. Het eerste bevocht een 10-10 tegen Schiedam, Hijken 2 verloor de strijd om de vijfde plaats met 11-9 tegen Drachten en het derde team kon Wapenveld niet van de gedeelde koppositie afhouden, 13-7. Toch was de barbecue in Hooghalen zonder meer verdiend.
Onze toppers streden volop mee om het kampioenschap, het werd een vierde plaats met 15 uit 11. Het tweede werd zevende met 11 uit 11 (een goed resultaat na de promotie) en het derde streed ook in de middenmoot mee, zevende met 9 uit 10.
Opmerkelijk is de hechtheid van de de twee hoogste teams. Hijken 1 had precies één invalbeurt nodig (met veel bravoure vervuld door Bert Dollekamp, toen Aleksej Domtsjev in Sint Petersburg was voor het wereldkampioenschap op het kleine bord Russische stijl; waar hij op het laatste moment niet aan deelnam door hotelperikelen Russische stijl). Het tweede deed maar zes keer een beroep op een invaller.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.