Kamper flitsen

SSS Kampen – Hijken DTC 2 7-13

Herm Jan Brascamp – Wim Dekker 2-0

Herm Jan heeft zich even eerder tot grote opluchting van Wim Dekker uit de halve hekstelling teruggetrokken. Opluchting is een gevaarlijke gemoedstoestand! Wit speelde hier 44. 38-32, zwart had duidelijk geen zin in 32-28 en speelde vlot 44. … 21-27  45. 32×21 16×27. Na het ruiltje terug 46. 33-28 22×33  47. 29×38 en 47. … 18-23  48. 40-35 consumeerde wit de schijf en won.

Arie Heikoop – Harry de Groot 0-2

Harry heeft na 43. … 11-16 twee perfecte pootjes. Wit offerde met 44. 26-21 en hield het nog 31 zetten vol.
Er dreigt 23-29. Het enige alternatief voor het offer is 44. 34-30, dan komt 44. … 14-20 met de dreiging 23-28. Na 45. 37-31 blijft er dan een hopeloze stand over.

Harm Kist – Berend Plijter 0-2

Berend speelde hier gewoon 27. … 7-12.
Op 27. … 7-11 zou wit het vege lijf reddden met 28. 27-22 18×27  29. 32×21 11×22  30. 39-34 16×27  31. 33-29 24×33  32. 38×9 20-25 33. 9×20 25×14. Ook nu probeerde wit het met 28. 27-22. Dat lukt op dezelfde manier na 28. … 18×27, maar Berend sloeg
28. … 12×21  29. 39-34 18×27  30. 33-29 24×33  31. 38×9 27×47  32. 9-4.
Hij bezorgde zichzelf nog even overwerk door
32. … 20-25  33. 37-31 26×37  34. 48-42 37×30  35. 35×2.
Het lukte toch om met zeven schijven en een dam te winnen tegen twee dammen en drie schijven.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.