Sneldammen Hijken 26 maart

Vreemde kostgangers die bestuurders van de damclub Hijken DTC. Leden betalen jaarlijks een karrenvracht euro’s, onder de noemer contributie. Hijken DTC is in bezit van dure damklokken van Zwitsers makelarij, ontworpen voor dampartijen met lange tijdsduur.

En wat organiseert het bestuur, het kampioenschap van Drenthe sneldammen.
Hoe verzin je het!

Verspild geld van dure klokken en misbruik van contributiegelden, die gebaseerd zijn op wedstrijdpartijen van normale tijdsduur.

Na enkele partijen springen de rode vlekken spontaan in je gezicht., damschijven vliegen door de speelruimte, damborden schots en scheef op de tafels en onder de tafels, her en der spelers op ruim gevorderde leeftijd, met niet gewenste hartkloppingen.