Zesde ronde

Het applaus van de dag was voor Hans van Dijk.

Hans van Dijk – Rein van der Wal 2-0
Met 11. … 14-20  12. 25×14 9×20 lokte Rein 30-25 uit.
Hij kreeg zijn zin: 12. 30-25 18-22  13. 25×14 24-29
14. 33×24 22×44 15. 24-20! 15×24  16. 14-9 3×14
17. 43-39 44×33  18. 38×29