Klassieke middenspelposities en Kingsrow II

Hilko Koning

Uit Tjalling Goedemoed’s onvolprezen “Courses” (Section 3: Classics) het volgende oogstrelende klassiekje.

A.Gantwarg-N.Zadin 2-0

Partijverloop: 1: 28-22 08-12 2: 35-30!! (een fraai offer) 24X35 3: 3: 22-17! En wit wint. [Tjalling: Best chance for black to draw is (na 1: 28-22) 24-29 33X24 19X30 35X24 23-28 etc.] Hier valt geen speld tussen te krijgen al was het alleen maar omdat dit zwarts enige niet dadelijk verliezende optie is maar het riekt wel naar een kamikaze actie. Wat is het nu waard? Na 1: 28-22 24-29 2: 33X24 19X30 3: 35X24 23-28 4: 32X03 21X41 5: 03X20 hebben we de volgende duivelse positie:

Wanneer deze stand in de analysemodus van Kingsrow wordt (werd) ingevoerd geeft KR groot voordeel aan maar komt, ook na dagen rekenen, niet met een duidelijk beslissend analytisch oordeel. Voor KR ingewijden; een waarde die zich na enige tijd stabiliseert rond de -200 (zoektijd oneindig). De KR gebruiker weet ook dat voor complexe standen dit niet echt de methode is. Weliswaar zijn lange “analysesearches” zeker niet nutteloos maar bij iedere toegevoegde ply (een halve zet) verdubbelt de zoektijd. Stel het duurt 1 uur om tot een diepte te komen van 30 dan kost het een bijkomende 2 uur om tot een diepte van 31 te komen. De zogenaamde “hashtable” vult zich bij lange searches met als doel en voordeel dat de zoeksnelheid in de eerste minuten heel groot is. Ik dwaal echter af. Gekozen wordt in deze complexe standen dus voor een mix van “analysis” en “analysis, all scores”. Voor geïnteresseerden de door mij gebruikte hardware; 64 bits Intel -4 cores- met 16 Gb RAM.
Na een KR update naar versie 1.55 plus het gebruik van de recentelijk door Ed Gilbert gecomprimeerde eindspeldatabases én bovenal door het buitenspel zetten van de 9-stukken subset database is de KR performance beduidend toegenomen. Wat is nu uiteindelijk het KR oordeel in het bovenstaande diagram? Deze vraag kan nog steeds niet definitief beantwoord worden. Ik ga U echter wel een winnende spelgang voorschotelen. Er is in het geheel niet naar een positief wit resultaat toegewerkt en de bevindingen kunnen rommelig en staccato overkomen omdat het netjes rangschikken en documenteren van de hele grote berg KR bevindingen nu eenmaal niet mijn sterkste kant is. Mocht iemand een lek c.q. lekken vinden dan sta ik vooraan in de rij omdat te vernemen.

Here we go.
5…. 26-31!
Andere zwarte zetten verliezen verhoudingsgewijs snel
Op 5… 41-46 bijvoorbeeld 6. 22-18!! 13X22 7. 20-09 22-28 [7…46-23 of 7…46-28 geeft een database winst voor wit] 8. 09-36 46-37 9. 24-20 37-46 10. 20-15 16-21 11. 34-30 46-37 12. 39-34 37-46 13. 25-20 46-37 14. 38-32!A 37-42 15. 32×23 42-37 16. 23-18 37-32 17. 20-14 (zie opmerking bij A) 32×5 18. 18-13 5-46B 19. 13-8 46-23 A. KR vond ook andere winnende zetten maar op deze manier “vlucht” KR (mijn eigen vrije interpretatie) met 38-32 in een winnende positie uit zijn 8-stukken respectievelijk 7-stukken database als wit hier met 37-46 vervolgt (en daar is vanzelfsprekend niets op tegen). B. 18…05-23 19. 13-09 23X40 20. 15-10
Op 5…41-47 6.22-18!! 47X40A 7.18X9 met database winst bijv.7… 40-35 8. 09-04 35X19 9. 39-34 19-08 10. 20-29 08-19 11.25-20 19-41 12. 29-01 41-28 13. 20-15 28-32 14. 04-22 32-05 15. 34-29! A op 47X12 volgt 20-15 en 39-34.
Op 5…16-21 Er zijn nu voor wit diverse winstplannen aanwezig o.a 6. 22-18!! 13X22 7. 20-14 41-47 8.39-33 47-36 met als mogelijk vervolg 9. 24-20 21-27 10.14-23 36-47 11. 34-29 22-28C 12. 23X16 db-winst. C. andere zetten met een schijf brengt zwart geen stap verder en ook 47-36 niet.
6. 20-15! 41-46
Op 6… 31-36 7. 15-10! 41-46A 8. 10-05 36-41 9. 39-33 16-21B 10. 33-29 21-26 11. 25-20 26-31 12. 34-30 31-37 13. 20-14 41-47 14. 38-32 37X17 15. 30-25 46X10 16. 05X21
A 7…. 41-47 8. 39-33 16-21 9. 22-18 13X22 10. 33-29 B 9…. 41-47 10. 22-18 13X22 11. 24-19 46X14 12. 05X17
7. 22-17 31-36
Op 7… 31-37 8. 38-32 37X28 9. 24-19 13X24 10. 15X22
Op 7… 13-18 8. 15-04 31-36A 9. 04X22 46-37 10. 34-30 37-46B
A. 8… 18-23 9. 04X36 46-37 (na 46-28 natuurlijk 36-22, 34-29 en 38-33) 10. 24-19! 23×14 11. 39-33! (een aardig moment zwart kan zich nu geen zet met de dam veroorloven en 38-32 dreigt!!) 11… 14-20 12. 25X14 37X10
B. 10…. 36-41 11. 38-32 37X50 12. 22-36 50X11 13. 36X47
8. 17-12 46-37
Op 8… 13-18 9. 12X23 46X30 met db winst. Ter illustratie de volgende spelgangen met 20 sec. per ply. 1. 15-10 30-13 2. 38-33 13-18 3. 33-29 18-13 4. 10-46 16-21 5. 29-23 21-27 6. 34-29 13-8 7. 23-18 8-2 8. 18-12 2-16 9. 46-28 16-2 10. 29-23 2-35 11. 12-7 35-2 12. 7-1 2-35 13. 23-19 35×13 14. 39-34 13-24 15. 1-6 24-30 16. 34-29 30-8 17. 28-23 8-3 18. 29-24 3-21 19. 24-20 21-26 20. 20-15 26-21 21. 15-10 21-8 22. 10-5 8-35 23. 6-33 35-8 24. 33-38 27-31 25. 38-47 8-35 26. 23-29 31-37
Op 8… 36-41 9. 38-32 13-19 10. 24X13 41-47 11. 12-08 46X50 12. 34-29
Op 8… 16-21 9. 12-07 46-5 6. 7-1 36-41 7. 34-30 5-37 8. 15-4 13-19 9. 24×13 41-46 10. 13-8 37-28 11. 38-33 28-5 12. 8-2 46-41 13. 2-16 21-26 14. 16-38 41-46 15. 38-47 5-19 16. 39-34 19×35 17. 34-30 35×38 18. 47×29 46-32 19. 25-20 32-28 20. 29-18 26-31 21. 18×36 28-32 22. 36-18 32-43 23. 20-14 43-30 24. 14-10 30-35 25. 1-12 35-44 26. 18-13 44-49 27. 10-5 49-35 28. 5-19 35-44 29. 12-40 44×35 30. 13-2 35×13 31. 2×19
Op 8… 46-23 9. 15-04 23X45 10. 04X22 45X01 11. 22-28 01-40 12. 24-20 8. 24-20 40-49 9. 38-33 49-35 10. 20-15 35-13 11. 15-10 13-4 12. 10-5 4-15 13. 39-34 15×38 14. 34-30 16-21 15. 5-23 38-15 16. 28-32 21-26 17. 32-16 15-33 18. 23-46 33-29 19. 46-32 29-40 20. 16-2 40-29 21. 32-19 29-40 22. 25-20 40-49 23. 30-25 49-27 24. 20-14 27-38 25. 14-9 38-49 26. 9-3 49-44 27. 25-20 44-40 28. 19-32 40-44 29. 20-15 44-50 30. 3-25 50-44 31. 32-46 44-49 32. 2-24 49-35 33. 15-10 35×5
Op 8. … 46-14 9. 15-04 14-05 10. 04X18 16-21 11. 12-08 21-27 12. 18X31 36X27 13. 08-03 etc.
Op 8. … 46-05 9. 15-04 13-18 10. 12X23 05X44 11. 04-10 44-22 8. 34-29 22-13 9. 10-19 13-18 10. 19-23 18-4 11. 24-20 4-13 12. 20-14 13-35 13. 14-10 35-13 14. 10-5 16-21 15. 38-33 13-8 16. 25-20 21-27 17. 20-15 8-17 18. 23-28 17-8 19. 29-24 8×35 20. 33-29 35-13 21. 28-44 13-9 22. 5-23 9-3 23. 29-24 3-20 24. 24-19 20-9 25. 44-49 27-31 26. 49-38 9-25 27. 23-46 25-30 28. 19-14 30-25 29. 14-10 25-3 30. 38-42 3-26 31. 42-48
9. 12-07 36-41
Een cruciaal moment in het geheel! Hoe nu verder? Met 15-04 maakt zwart onmiddellijk remise door 13-19 (24X13) en 41-47! dus 24-20 of 7-1? KR vindt de twee zetten gelijkwaardig.

10. 07-01 41-46 11. 15-04 37-19 12. 04×27 19×35 13. 38-33 35-49 14. 27-31 49-32 15. 31-26 32-41
16. 01-29 41-36 17. 25-20 46-05 18. 20-15 36-13 19. 29-07 05-46
De waardering voor de witte stand is opgelopen naar -280.
20. 07-02 13-18 21. 34-30 46-23 22. 26-48 18-04 23. 30-25 23-05

24. 02-35
Inmiddels kent KR, mocht die nog aanwezig zijn, géén enkele twijfel meer en is het pleit analytisch beslecht. Bijvoorbeeld 25. … 4-36 26. 33-29 5-41 27. 39-33 41-14 28. 48-26 36-27 29. 29-24 27-4 30. 26-12 14-9 31. 24-20 9-27 32. 12-29 27-36 33. 15-10 *

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.